Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: sobota, 04 maja 2013, 13:47:10
Autor: admin
Home » Menu Główne » Co zwiedzać? » Miasta » Wolbrom

Wolbrom

Miasto i Gmina Wolbrom położone są w jednym z najbardziej atrakcyjnych rejonów turystycznych w Polsce - Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, w najwęższym odcinku Bramy Wolbromskiej. Obniżenie o przebiegu wschód - zachód rozgranicza Wyżynę Olkuską i Wyżynę Częstochowską. Wolbrom leży na cyplu wapiennym na wysokości 375 - 380 m n.p.m. Z uwagi na swoje wyżynne położenie klimat różni się od występującego na terenach sąsiednich - odznacza się krótszym okresem wegetacyjnym roślin w lecie i dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej w zimie.

Pomimo, iż gmina Wolbrom znajduje się w strefie wpływów Śląska, charakteryzuje się bardzo niskim poziomem zanieczyszczeń atmosferycznych, wodnych czy glebowych. Stanowi obszar źródliskowy rzeki Biała Przemsza, która po połączeniu z Czarną Przemszą wpada do Wisły pod Oświęcimiem. Z tych samych terenów bierze swój początek płynąca na wschód rzeka Szreniawa, która wpada do Wisły w pobliżu Koszyc. 

Poznaj historię Wolbromia >>>

Wolborm jest lokalnym ośrodkiem rolniczym, handlowym i przemysłowym i liczy 8942 mieszkańców. Przez miasto biegnie linia kolejowa a także Linia Hutniczo - Szerokotorowa, łącząca aglomerację śląską z Hrubieszowem. Biegnąca ze wschodu na zachód linia kolejowa dzieli miasto na dwie części: północną i południową. Na północy znajduje się rdzenna część miasta z rynkiem, kościołem i strażnicą OSP. W zbudowanej jeszcze za czasów carskich, południowej części miasta, znajdują się zakłady branży gumowej, zespół basenów kąpielowych, Centrum Kultury, Promocji i Informacji, Miejsko - Gminne Centrum Medyczne WOL-MED, osiedla mieszkaniowe i domy prywatne.

Atrakcje turystyczne:

Rynek 

Zwiedzanie miasta warto rozpocząć od Rynku. W jego wschodnim rogu stoi, otoczony XIX w. kamieniczkami, pomnik Jana Kilińskiego. Przy rynku zachowało się sporo domów-kamienic z I poł. XIX wwieku. (nr 19, 28, 28a, 29). Wolbromskie uliczki z najstarszej części miasta cechuje charakterystyczna, małomiasteczkowa zabudowa. W pobliżu Rynku są to niewielkie kamienice, nieco dalej uboższe parterowe budynki z profilowanymi gzymsami i sieniami na przestrzał. 

Witrualny spacer:

Cmentarze

Przy ul. 20 Straconych zamontowana została płyta pamiątkowa na miejscu rozstrzelania przez hitlerowców 20 osób schwytanych w 1943 roku. w ulicznej łapance. Ich mogiła znajduje się na cmentarzu przy ul. Miechowskiej.Cmentarza posiada charakterystyczny kwaterowy układ, a najstarsze nagrobki pochodzą z lat 70. XIX wieku. Na drugim końcu miasta, przy ul. Skalskiej przetrwał fragment dawnego cmentarza żydowskiego z początków XIX wieku. W okolicznych lasach widnieją mogiły ofiar holocaustu. 

Zalew Nerka, Zalew Wolbromski i Park 

W Wolbromiu istnieje zbiornik wodny tzw. Nerka mający powierzchnię ok. 1,5 ha a na północ od miasta położony jest Zalew Wolbromski o pow. 20 ha. Obydwa akweny stanowią doskonałe miejsca do wędkowania. Kąpiel w nich jest zakazana. Przy ulicy Konopnickiej położony jest park w którym, znajduje się plac zabaw dla dzieci oraz skatepark. 

Kościoły

U zbiegu ulic Mariackiej i Kościuszki stoi modrzewiowy Kościół Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia (zwany Kościółkiem Mariackim), ufundowany w 1638 r. jako kościół przyszpitalny. Szpital - przytułek dla ubogich, starców i kalek znajdował się po drugiej stronie ulicy. Przeczytaj więcej>>>

Niedaleko rynku znajduje się Kościół parafialny pw. św. Katarzyny. Powstał już w XIV wieku, ale obecny barokowy budynek zawdzięcza sie sprowadzonym tu w 1633 roku kanonikom regularnym. Posiada cenny ołtarz główny z połowy XVII w. ale największą wartość artystyczną przedstawiają wyrzeźbione w XIX wieku przez Piotra Turbasa cztery boczne ołtarze oraz ambona. Przeczytaj więcej>>>

Przy ul. Krótkiej znajduje się Synagoga. Zbudowana w XIX wieku. Usytuowana w centrum miasta. Na planie prostokąta, parterowa. Część otworów przemurowana. Po 1945 umieszczono w niej magazyn.

Kapliczki i krzyże przydrożne

Wartość zabytkową mają również liczne w mieście figurki i krzyże przydrożne z przełomu XIX i XX w., zwłaszcza znajdująca się przy ulicy Miechowskiej kapliczka Jezusa Frasobliwego. Od mieszkańców miasta można usłyszeć, że postawiono ją w miejscu, gdzie odpoczywał marszałek Józef Piłsudski po walkach pod Krzywopłotami.

Miasto i gmina posiada szereg atutów, które sprzyjają rozwojowi rekreacji i turystyki. Część gminy włączona jest w Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych a przez jej teren przechodzą najatrakcyjniejsze szlaki turystyczne Jury - Szlak Orlich Gniazd i Szlak Warowni Jurajskich.

Osoby przybywające do gminy często również chwalą smak wolbromskiego pieczywa, zachwycają się urokami pejzażu i autentycznym, bogatym folklorem. Organizowane od XV w. czwartkowe targi przyciągają tłumy. O ich popularności świadczyć fakt, że od kilku lat zaczynają się już środowego popłudnia.

 

źródło: www.wolbrom.pl

Udostepnij na Facebooku
comments powered by Disqus
     

Nie przegap nowości na stronie! 

 Zobacz jeszcze na: