Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: wtorek, 24 czerwca 2014, 21:16:09
Autor: admin
Home » Menu Główne » Co zwiedzać? » Przyroda » Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy Park Narodowych w Polsce. Bliskość Krakowa i Śląska sprawia, że jest on wyjątkowo łatwo dostępny dla zwiedzających. Ojcowski Park Narodowy ma charakter wyżynny, a jego główną atrakcją są formy krasowe, jak słynna Maczuga Herkulesa. 

Historia

Park został utworzony w 1956 roku w odpowiedzi na rosnącą urbanizacje tego obszaru i zagrożenie dla przyrody. W XIX wieku tutejsza przyroda ponosiła wielkie straty przez wycinananie drzew, rozkopywanie jaskiń i odłamywananie skalnych nacieków. W tym czasie też okolice Ojcowa zaczęły przyciągać pierwszych turystów. Rosnące zainteresowanie przyrodą tego miejsca wywołało żądania ochrony unikatowego charakteru okolicy.

Amator-archeolog Jan Zawisza rozpoczął wykupy ziemi od wrocławskich kupców z myślą ochrony dziedzictwa Doliny Pradnika i okolic. Jego misję  kontynuował następny właściciel Jan Krasiński. Założona z inicjatywy Adolfa Dygasińskiego spółka akcyjna wykupiła zamek w Pieskowej Skale, gdzie pod koniec XIX wieku założono muzeum regionalne.

Projekt utworzenia rezerwatu przyrody w Dolinach Prądnika i Sąspowskiej powstał pod kierunkiem prof. Władysława Szafera w 1924 roku. Do utworzenia rezerwatu przed II Wojną Światową nie doszło, a plany te zaczęto realizować dopiero w 1953 roku. 

W 1956 roku utworzono Ojcowski Park Narodowy, który był 6 z kolei parkiem narodowym w Polsce. W 1981 roku ustanowiono wokół parku strefę ochronną tworzoną przez Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych.


Igła Deotymy, fot. Bartosz Twarowski


Rzeźba

W Ojcowskim Parku Narodowym głównym walorem przyrodniczym są różne formy krasowe powstałe przede wszystkim w dolinie Prądnika. W parku można podziwiać głębokie jary dochodzące do 100 metrów głębokości, dolinki krasowe, wąwozy oraz terasy i stożki. Na wznoszącej się ponad dolinami wierzchowinie występują przeróżne ostańce skalne. 

Wynikiem kolejnych etapów rozwoju dolin są występujące na zboczach dolin terasy, a pozostałe po nich fragmenty tworzą ciekawe formy skalne, jak np. Igła Deotymy czy Brama Krakowska.

Wapienne podłoże sprzyja powstawaniu jaskiń. Dotychczas opisano na terenie parku ponad 400 jaskiń, a przypuszcza się, że ich całkowita liczba może być nawet 2 razy wieksza. Jaskinie powstały głównie w wyniku krasowego działania wód. Najdłuższe z nich to: Jaskinia Łokietka, Ciemna, Zbójecka, Okopy Wielka Dolna i Sąspowska.  Jaskinia Łokietka oraz Ciemna są udostępnione do zwiedzania.

Flora

Mimo silnej presji urbanizacyjnej przyroda w parku zachowała dużą różnorodność. Na bogactwo flory składa się 1000 gatunków roślin naczyniowych, ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, 1200 odmian grzybów i około 200 rodzajów porostów.

Występują tu 84 gatunki roślin prawnie chronionych, a wśród nich m.in.: róża alpejska, brzoza ojcowska, kruszczyk błotny i rdzawoczerwony, gnidosz rozesłany, goryczuszka orzęsiona i kosatka kielichowa. Przedstawicielami flory stepowej są wiśnia karłowata, aster gawędka i ostnica Jana.

Florę górską reprezentuje z kolei jodła, grab, tojad smukły, tojad mołdawski, chaber miękkowłosy i żywiec gruczołowaty. Przetrwały tu gatunki reliktowe z holocenu: ułudka leśna i obrazki plamiste.

Największą powierzchnię parku zajmują lasy i zarośla, a wśród nich: grądy dębowo-lipowe, buczyna karpacka,jaworzyna górska, bory sosnowe, lasy mieszane. Na skałach występują murawy kserotermiczne, a na dnach dolin las łęgowy. Wilgotne skały porośnięte są glonami. Z rzadkich grzybów warto wymienić purchawicę olbrzymią, sromotnika bezwstydnego, soplówkę jodłową i gwiazdosza czteropromiennego.

Fauna

Liczbę występujących w parku gatunków zwierząt szacuje się na 11 tysięcy, a opisano do tej pory około 6 tysięcy. Charakterystyczną dla parku grupą zwierząt są zamieszkujące jaskinie nietoperze. Występuje ich tutaj aż 17 gatunków (w całej Polsce tylko 21 gatunków). Najczęstszymi są nocek duży i podkowiec mały.

Z większych ssaków występują tu: sarna, zając szarak, dzik europejski, lis rudy, kuna leśna, tchórz zwyczajny,gronostaj, bóbr europejski, borsuk, orzesznica, czy piżmak.

Stwierdzono występowanie 120 gatunków ptaków. Z płazów występują: traszka zwyczajna i grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, żaba trawna i rzekotka drzewna. Gady reprezentowane są przez: zaskrońca zwyczajnego, jaszczurkę zwinkę, padalca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą, gniewosza plamistego.

Najpospolitszymi gatunkami ryb są żyjące w wodach Sąspówki oraz Prądnika pstrąg potokowy i pstrąg tęczowy.

Występuje tu 218 gatunków zwierząt prawnie chronionych.

Zabytki i atrkacje:

- Zamek w Pieskowej Skale

- Kaplica "Na Wodzie"

- Pustelnia błogosławionej Salomei na Grodzisku

- Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego im. prof. Władysława Szafera

- Maczuga Herkulesa

- Ruiny Zamku w Ojcowie

Jaskinie - informacje praktyczne

Jaskinia Łokietka tel. (12) 419-08-01 

Czynna codziennie od 14 kwietnia do 28 października oraz 3, 4, 10, 11 listopada w godz. od 9.00
do 18.30 (kwiecień-sierpień, ostatnie wejście),
do 17.30 (wrzesień),
do 16.30 (październik),
do 15.30 (listopad).

Cennik:

- opłata normalna    7,50 zł
- opłata ulgowa       5,50 zł

Jaskinia Ciemna tel. (12) 380-10-11

Otwarta od 28 kwietnia do 7 października w godzinach od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejście).

Cennik:

- opłata normalna   6,50 zł
- opłata ulgowa      4,50 zł

Ciekawostki

- Ojcowski Park Narodowy ma 21 kmpowierzchni i jest najmniejszym parkiem narodowym w Polsce
- W centrum edukacyjno - muzealnym parku znajduje się multimedialna ekspozycja z filmami w 3D

Źródła  http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/, Wikimedia Commons

Udostepnij na Facebooku
comments powered by Disqus
     

Nie przegap nowości na stronie!Adres: Ojcowski Park Narodowy Ojców 9 32-045 Sułoszowa

Telefon: (0-12) 389 20 05

www: http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

 

 Zobacz jeszcze na: