Forum
Zobacz co słychać na naszym forum>>>

Najnowsze tematy:

Dodaj zdjęcie
Dodaj zdjęcia z Małopolski >>>
Google+
Ładuję...
Data dodania lub aktualizacji: poniedziałek, 22 lipca 2013, 15:20:01
Autor: admin
Home » Menu Główne » Co zwiedzać? » Przyroda » Dolina Eliaszówki

Dolina Eliaszówki

Dolina Eliaszówki nalezy do parku krajobrazowego "Dolinki Krakowskie". Położona jest obok słynnego klasztoru w Czernej. Jej atrakcją oprócz pięknej przyrody są pozostałości tzw. Diabelskiego Mostu. W dolinie znajduje się też rezerwat przyrody.

Nazwa

Nazwa doliny pochodzi od imienia biblijnego proroka Eliasza, patrona klasztoru w Czernej znajdującego się na zboczach doliny.

Geografia

Dolina ma powierzchnię około 110 hektarów. Dolina ma strome zbocza i jest zbudowana z szarych wapieni dolnego karbonu. Jest całkowicie zalesiona. Występują w niej ciekawe ostańce skalne i groty (grota św. Hieronima, św. Hilarona i św. Onufrego). Dnem płynie potok Eliaszówka. W dolinie spotkamy kilka źródeł: źródło proroka Eliasza, źródło proroka Elizeusza i źródło św. Józefa.


Brama Siedlecka, fot. Jolanta Piotrowska


Atrakcje

Najważniejszym zabytkiem doliny są ruiny Diabelskiego Mostu, łączącego kiedyś klasztor w Czernej z miejscowością Siedlec, dawne uposażenie klasztoru. Most wybudowano został w latach 1671-1691. Ta budowla z kamienia przypomina rzymskie akwedukty. Za mostem znajdowała się Brama Siedlecka, kapliczka, w której odprawiano nabożeństwa, budynek z pokojami mieszkalnymi i pralnia. Od 1889 roku most przestał być używany. Powyżej mostu znajduje się Grota Hieronima.

Dawniej na terenie doliny istniało kilkanaście pustelni, obecnie istnieje jeszcze odnowiona pustelnia św. Agnieszki i kilka ruin innych pustelni.


W rezerwacie przyrody, fot. Jolanta Piotrowska


Rezerwat przyrody

Utworzony został w 1989 roku. Obejmuje dolną, wapienną część Doliny Eliaszówki porośniętą grądembuczyną karpacką i buczyną ciepłolubną, a na dnie łęgiem olszowo-jesionowym. Rezerwat otacza z wszystkich niemal stron zespół klasztoru. W runie leśnym wiosną zakwita żywiec gruczołowatyzłoć żółtazawilec gajowymarzanka wonnaszczyr trwałylepiężnik biały. Występują także nerecznica samczaprzetacznik górskipaprotnik kolczystytojad mołdawskigajowiec żółtyparzydło leśneżywiec dziewięciolistnypierwiosnek wyniosły i inne.

Rezerwat wchodzi w skład dwóch obszarów Natura 2000: Dolinki Jurajskie i Czerna.

Szlaki

szlak turystyczny żółty Szlak Dolinek Jurajskich. Z Krzeszowic, Dolinę EliaszówkiDolinę Racławki, Dolinę BędkowskąDolinę KobylańskąDolinę Bolechowicką, do Ojcowskiego Parku Narodowego.

szlak rowerowy czerwony Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Z Krzeszowic przez Czerną i Dolinę Eliaszówki do Paczółtowic.

szlak rowerowy niebieski Z Krzeszowic przez Bartlową Górę, obok Diabelskiego Mostu przez Siedlec do Krzeszowic.

Ciekawostki

U wylotu doliny znajduje się duży kamieniołom wapienia Czatkowice.

Udostepnij na Facebooku
comments powered by Disqus
     

Nie przegap nowości na stronie! 

 Zobacz jeszcze na: